Via onderstaand inschrijfformulier kunt u zichzelf of uw zoon/dochter aanmelden bij C.G.V. Olympia. Vul het formulier volledig in en druk op verzenden. In ieder geval van harte welkom bij C.G.V. Olympia Hoogeveen!

INSCHRIJFFORMULIER C.G.V.OLYMPIA HOOGEVEEN

  ManVrouw  peutergymgymnastiekkidsdancejazzselectiegroepaerobic/stepsClub ExtraSportfit 50+

  Hierbij machtig ik C.G.V. Olympia Hoogeveen de verschuldigde contributie per automatische incasso te innen. Door het vakje aan te vinken gaat u akkoord met het innen van de contributie via automatische incasso

  Ik heb de privacy verklaring van C.G.V. Olympia gelezen en ga akkoord met de wijze waarop mijn gegevens worden gebruikt en bewaard.

  Oudere leden wordt dringend aangeraden eerst de huisarts te raadplegen alvorens lid te worden!
  Zijn er bijzonderheden die de leiding moet weten om verantwoord les te kunnen geven, wilt u dit dan kenbaar maken bij de desbetreffende leiding?

  De contributie wordt uitsluitend via automatische incasso geïnd (in de eerste maand van het lopende kwartaal). De bedragen zijn te vinden op de website van Olympia. Eenmalige inschrijfkosten € 2,50.

  Voor inlichtingen over de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester. Er is in bepaalde gevallen de mogelijkheid om bij de gemeente een aanvraag te doen voor een vergoeding van de kosten van de contributie en/of sportkleding. Inlichtingen hierover via email: contributie@olympiahoogeveen.nl