Acrogym

Acrogym is een combinatie van acrobatiek en gymnastiek, ook wordt er bij gedanst. Bij acrogym werk je samen met elkaar om een mooie oefening te laten zien, het is dan ook een echte teamsport. Met teams van 2, 3 of 4 personen maak je combinaties. Bijvoorbeeld torens door op elkaar te klimmen of hurk- en hoeksteunen. De bovenpartner maakt sprongen als streksprongen en salto’s. Daarom is het belangrijk dat je elkaar vertrouwd. Daarnaast doe je gymnastiek bewegingen en verbind je de elementen mooi aan elkaar met dans. Dit alles doe je op muziek.

Voor het uitvoeren van acrogymnastiek zijn er boven- en onderpartners nodig. Onderpartners moeten vooral sterk zijn en bovenpartners moeten goed kunnen spannen, hun lenigheid ontwikkelen en wat lef hebben. Daarom zitten er ook verschillende leeftijden bij elkaar in een groep. Je kunt vanaf 7 jaar van de acrogym groep lid worden.

Zie lesrooster voor de lestijden.